Home  /  Our Services  /  გეოლოგია

საინჟინრო- გეოლოგიური კვლევა!

 

მიწის ნაკვეთის გრუნტის შესწვალა და ლაბორატიულ კვლევაზე დაყრდნობით საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნა . დაგვიკავშირდი: 595 63 33 33 ; info@tcgroup.ge